lut 06

PHP oferuje fajną metodę którą można wykorzystać. Jest to __call() jest ona wywoływana gdy następuje próba wywołania nieistniejącej metody w klasie.
Dzięki niej możemy przechwycić takie żądanie do nieistniejącej akcji w klasie i przekierować ją na akcję istniejącą. Nasz kontroler może wyglądać następująco:

class IndexController extends Zend_Controller_Action
{
  public function __call($method, $args)
  {
  	if ('Action' == substr($method, -6)) {
      return $this->_forward('index');
     }
     throw new Exception('Invalid method called on ProfileController');
   }
  public function indexAction()
  {
	// Główna akcja kontrolera
  }
  public function kontaktAction()
  {
	echo $this->_getParam("nr");
  }
}

Autor siema \\ tagi: , ,Komentarze wyłączone.