wrz 29

Napisałem sobie klasę wysyłającą e-maile. Korzysta ona oczywiście z Zend_Email, do klasy trzeba przekazać treść e-maila który chcemy wysłać. Tutaj pojawił się problem – chciałem aby treścią meila był widok odpowiednio przeparsowany. Ale jak przeparsować widok zapisać do zmiennej i wysłać.

Rozwiązanie okazało się stosunkowo proste. Znów bez zbędnego wodolejstwa przedstawiam kod poniżej:

$view = new Zend_View();
$view->setScriptPath(getcwd() . '/views/scripts/mail/');
$message = $view->render('mail.phtml');

Bardzo ważna jest linia numer 2 musimy zendowi wskazać gdzie znajdują się nasze pliki widoków, bez tego długo możemy się zastanawiać dlaczego to nie działa. Ścieżka jest oczywiście przykładowo każdy ustawia ją według własnych potrzeb.
W linii numer 3 widok jest parsowany a wynik działania funkcji znajduje się w zmiennej $message. Dla formalności dodam tylko tyle, że jeśli chcemy wysłać do tego widoku jakieś zmienne zanim go zrenderujemy (przeparsujemy) jak zwał tak zwał to wystarczy napisać coś takiego:

$view = new Zend_View();
$view->setScriptPath(getcwd() . '/views/scripts/mail/');
$view->zmienna1 = "wartość zmiennej 1";
$view->zmienna2 = "wartość zmiennej 2";
$message = $view->render('mail.phtml');

Ale to już tylko dla czystej formalności aby tak mało nie było napisane :) ))

Autor siema \\ tagi: , , , , , ,Komentarze wyłączone.