lut 06

Przekierowanie jest przydatne gdy w jednej z akcji chcemy wywołać cały kod innej, aby tego nie kopiować możemy wewnątrz metody danej akcji wywołać metodę _forward()
Metoda ta przyjmuje kilka parametrów nazwę akcji, kontroler, moduł, oraz parametry. Dla przykładu:

class IndexController extends Zend_Controller_Action
{
  public function indexAction()
  {
    // Główna akcja kontrolera
  }
  public function kontaktAction()
  {
    echo $this->_forward("index");
  }
}

W przykładzie widać, że odwołanie do akcji kontakt wywołuje tak naprawdę akcję index.

Autor siema \\ tagi: , , , , ,Komentarze wyłączone.